REGULAMIN SKLEPU dobryprezent.pl

 

I Postanowienia ogólne

1. Aktualną, obowiązującą wersję Regulaminu można zawsze znaleźć na stronie www.dobryprezent.pl.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2018 r. i stanowi dokument określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym dobryprezent.pl.

II Właściciel

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem elektronicznym www.dobryprezent.pl jest Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe KUNSZT Iwona Dulińska, Jerzy Duliński z siedzibą na ulicy Ułanów 21B, 31-450 Kraków

Wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

NIP: 676-00-52-572
UE VAT ID: PL6760052572

REGON 351010038

Numer rachunku bankowego na który dokonujemy wpłat za zakupiony towar z kosztami wysyłki

NR. 96 1240 4722 1111 0000 4858 9615

2. Klienci mogą skontaktować się za klepem za pomocą adresu mailowego: sklep@dobryprezent.pl lub telefonu: 12 423 43 60, 501 451 972

3. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym dobryprezent.pl. Złożenie zamówienia oznacza akceptację bez zastrzeżeń wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.

4. Klientem sklepu może być każda osoba, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

5. Sklep internetowy dobryprezent.pl prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet www.dobryprezemt.pl

6. Prawidłowe korzystania ze sklepu zapewnia komputer, laptop, smartfon w tym do składania zamówień, do sieci Internet oraz wyposażony w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, MS Internet Explorer wraz z włączoną opcją akceptacji plików Cookiem.

7. Wszystkie ceny prezentowane na stronach sklepu dobryprezent.pl wyrażone są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Do każdego zamówionego towaru dołączony jest dowód zakupu w postaci faktury VAT.

III Oferta

1. Informacje handlowe zamieszczone na stronie sklepu dobryprezent.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert.

2. Zdjęcia towarów zamieszczane na stronach sklepu dobryprezent.pl służą prezentacji konkretnych towarów.

3. Zdjęcia, opisy produktów, materiały informacyjne, dokumenty zamieszczane na stronie dobryprezent.pl są chronione prawem w myśl ustawy o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych i nie mogą być kopiowane, powielane, bądź  wykorzystywane w żaden sposób w całości lub części bez wiedzy i pisemnej zgody ich autora.

4.Wszystkie znaki towarowe oraz nazwy własne zamieszczone na fotografiach na stronie sklepu dobryprezent.pl zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłącznie własnością ich właścicieli.

IV Ceny

1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu dobryprezent.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

 3. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.

 V Gwarancja jakości

 1. W sklepie oferujemy produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, będące produkcją własną lub legalnie sprowadzone na polski rynek.

2. Skóry naturalne stosowane w wyrobach kaletniczych charakteryzują się śladami drobnych, miejscowych przebarwień, zrogowaceniami lica, jarzmami i innymi pojedynczymi znakami, które należy traktować jako dowód autentyczności i szlachetności skóry, z której wyrób został wykonany.

VI Zasady i procedury  składania i realizacji zamówień.

1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie www.dobryprezent.pl

2. Sklep pracuje w systemie całotygodniowym. Administrator sklepu jest dostępny w godzinach od 9.00 do 15.30, w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy oraz zastrzega sobie prawo do wyznaczenia dodatkowych dni wolnych, o których zawsze informuje na stronie głównej www.dobryprezent.pl. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na kontakt telefoniczny lub mailowy w godzinach pracy sklepu w celach realizacji zamówienia.

3. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy kupna sprzedaży pomiędzy Kupującym oraz sklepem www.dobryprezent.pl

 4. W celu złożenia zamówienia należy:
a) dokonać wyboru produktu,

b) szczegółowo określić kolorystykę,

c) dodać wybrany produkt do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk "Dodaj do koszyka",
d) przejść do formularza zakupu poprzez kliknięcie w przycisk "Przejdź do kasy"
e) wypełnić formularz zgodnie z oznaczonymi polami,
f) po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające: przedmiot zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, oraz dodatkowych kosztów (jeśli wystąpią), informację o wybranej metodzie płatności oraz wybranym sposobie dostawy a także o czasie dostawy,

g) podanie błędnych danych adresowych w tymi: miasto, kod, ulica, telefon kontaktowy - generuje dodatkowe koszty logistyczne (dostawa). Klient w zaistniałej sytuacji jest zobowiązany do uregulowania dodatkowych kosztów: za zwrot przesyłki do nadawcy,ponowną wysyłkę do kupującego - w kwocie 36,00 zł brutto. Zamówienie jest ponownie realizowane po uregulowaniu dodatkowej należności.

h) sklep www.dobryprezent.pl nie ponosi odpowiedzialności za poczynione przez zamawiającego błędy i wynikające z tego konsekwencje. Błędne podanie danych nie jest podstawą do odstąpienia od umowy (anulowania zamówienia). Odstąpienie od umowy w wyżej wymienionej sytuacji jest negocjowane (wyłącznie drogą mailową) w drodze indywidualnych kontaktów z administratorem sklepu

i) w celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”- Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich wprowadzanych danych.

5. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w kolejnym dniu roboczym od uznania należności na koncie Sklepu i potwierdzenia realizacji przez Administratora.

6. Termin wysyłki towaru wynosi do 7 dni roboczych, z wyłączeniem; indywidualnie ustalonego czasu w potwierdzeniu realizacji zamówienia - towarów o statusie:

na zamówienie, produkcja indywidualna.

7. Termin realizacji dostawy zamówienia wieloproduktowego, ustalany jest najdłuższy z podanych terminów, dla poszczególnych produktów.

8. Każde zamówienie jest poświadczone fakturą sprzedaży VAT.

9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu oraz wprowadzania w nich zmian. Uprawnienia, o których mowa nie dotyczą zamówień złożonych przed datą wejścia w życie zmian, a zamówienia te będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

10. Oferty promocyjne obejmują ograniczoną ilość produktów. Realizacja zamówień zawierających produkty z oferty promocyjnej odbywa się według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień do momentu wyczerpania się produktów objętych promocją. Zamawiając produkty z oferty promocyjnej Kupujący ma obowiązek zapoznać się z aktualnym Regulaminem Promocji na stronie dobryprezent.pl

11. Zamówienia w sklepie można składać prze 24h, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

12. Sklep internetowy dobryprezent.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych, przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

VII Płatności

 1. Płatność za dokonane zakupy może być wykonana w następujący sposób:

a). przelewem pocztowym na konto sklepu
b). przelewem bankowym na konto sklepu
na podany nr rachunku bankowego 96 1240 4722 1111 0000 4858 9615

w terminie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia. W 6 dniu roboczym zamówienie nieopłacone zostaje anulowane.

2. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia dopiero po odnotowaniu wpłaty na konto równowartości potwierdzonego zamówienia. W tytule przelewu należy KONIECZNIE podać numer zamówienia. Brak numeru zamówienia może opóźnić jego weryfikację i tym samym wydłużyć procedurę realizacji zamówienia. Jeżeli wartość potwierdzonego zamówienia będzie niższa od wartości przelewu, nadpłata zostanie odesłana na konto bankowe Kupującego w terminie do 5 dni od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.

 VIII Wysyłka

 1. Na potwierdzeniu realizacji zamówienia podany jest czas jego realizacji. Jest to czas, który upływa od terminu uznania należności na koncie sklepu za zamówiony towar oraz ewentualnej akceptacji zdobienia towaru (liczy się późniejszy), do chwili wysłania zamówionego  towaru ze sklepu. Czas ten obejmuje tylko dni robocze i nie uwzględnia dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamówienia personalizowane realizujemy indywidualnie uzgodnionych z klientem terminach.

2. Możliwe sposoby dostawy / odbioru zamówienia

a) przesyłka kurierska

3. Koszt wysyłki pokrywa Kupujący. Wyjątkiem są indywidualne umowy sprzedaży

4. Koszty dostawy towaru są wskazane na stronie sklepu i są doliczane do wartości zamówienia (dot. opłat za usługi kurierów / poczty polskiej)

5. Przesyłki są dostarczane na adres wskazany w formularzu zamówienia.

6. Sklep nie odpowiada  za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej, Poczty Polskiej  a także z powodu siły wyższej.

7. Wysyłki zgodnie z regulaminem realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granicami kraju uzgadniane są indywidualnie z Kupującym.

8. Zamawiający ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności pracownika firmy ją dostarczającej, w momencie odbioru.

9. PROSIMY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ WPISANY ADRES DOSTAWY podanie błędnego adresu dostawy generuje dodatkowy koszt
w wysokości 36,00 zł brutto wynikający z faktu przekierowania  i ponownego wysłania przesyłki do Państwa.  Towar zostanie powtórnie wysłany po wpłaceniu należności.

IX Odstąpienia od umowy

1. Zwrotom nie podlegają towary personalizowane na indywidualne zamówienie.

2. Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionego towaru ( z zastrzeżeniem pkt IX 1 ) bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki pod warunkiem ze zakupiony towar nie był używany i pozbawiony fabrycznego opakowania, kopiowany lub w żaden inny sposób zniszczony lub wykorzystywany.

3. Towar powinien zostać odesłany przez Kupującego w takim stanie, w jakim został zakupiony na koszt Kupującego przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.

4. Do zwracanego produktu prosimy o dołączenie dowodu zakupu (FV)

5. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas ‘’ za pobraniem ‘’

6. Po otrzymaniu zwróconego towaru przygotowujemy i wysyłamy pocztą ( email ) fakturę korygującą VAT w celu jej podpisania przez Kupującego i po jej otrzymaniu już podpisanej wraz z informacją  dotyczącą pełnych danych rachunku bankowego, równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie Kupującemu zwrócona  ( bez kosztów przesyłki ) na podany przez Kupującego rachunek bankowy do 14 dni.

7. Przed wysłaniem przesyłki na adres sklepu, należy starannie zabezpieczyć paczkę przed uszkodzeniami mechanicznymi, do których może dojść w czasie transportu. Paczka z widocznymi uszkodzeniami nie zostanie przyjęta, jak również towar nie zostanie przyjęty, jeżeli do jego uszkodzenia doszło wskutek zaniedbań Kupującego.

 X Reklamacje

1. Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w sklepie dobryprezent.pl wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego ( kolor towaru, proporcje towaru itp. ) nie stanowią podstaw do reklamacji zakupionego towaru.

2. Reklamacja towaru może nastąpić wyłącznie z następujących powodów:

a) wady technicznej towaru
b) wady powstałej w wyniku dostawy

3. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru, w szczególności czy dostarczony towar jest zgodny z potwierdzonym zamówieniem niezwłocznie po jego otrzymaniu nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odbioru towaru. Jeżeli Kupujący stwierdzi wady towaru zobowiązany we wskazanym terminie poinformować pisemnie o tym pracowników sklepu dobryprezent.pl szczegółowo opisując stwierdzone wady.

4. Po uzgodnieniu towar prosimy odesłać na nasz adres na własny koszt przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub dostarczyć osobiście.

5. Do zwracanego produktu prosimy o dołączenie dowodu zakupu (FV)

6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia i otrzymania reklamowanego towaru.

7. Po rozpatrzeniu przez sklep reklamacji, towar wadliwy zostaje wymieniony. Jeżeli nie ma możliwości wymiany towaru na ten sam, Kupujący ma prawo do wyboru innego produktu o tej samej wartości lub do zwrotu kwoty zapłaconej za towar na wskazany rachunek bankowy. Zwrot kosztów zamówienia możliwy jest tylko w odniesieniu do towarów nienoszących śladów użytkowania. Reklamacji nie uwzględnia się, jeżeli do zniszczenia lub uszkodzenia towaru doprowadził Kupujący np. w skutek nieprawidłowego rozpakowywania paczki lub jej zawartości.

8. Zgodnie z obowiązującym Prawem Transportowym, uszkodzenia mechaniczne przesyłek wynikające z niedopatrzeń Firmy Kurierskiej lub Poczty Polskiej powinny zostać szczegółowo opisane w formularzu reklamacyjnym, dostarczonym przez kuriera. Klient nie powinien bez zastrzeżeń odbierać wyraźnie uszkodzonej paczki, potwierdzając  odbiór własnoręcznym podpisem, pomijając przy tym procedurę sprawdzenia zamówienia i udokumentowania widocznych na pierwszy rzut oka uszkodzeń powstałych w wyniku transportu. Jeżeli na liście lub paczce widoczne są uszkodzenia mechaniczne należy otworzyć ją przy kurierze lub listonoszu i sporządzić protokół szkody, który w przypadku zaistniałych szkód będzie załącznikiem do reklamacji dostarczonej przesyłki. Kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o fakcie sporządzenia protokołu szkody Sprzedawcę, wysyłając do niego wiadomość na adres poczty email lub kontaktując się ze sklepem telefonicznie.

9. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas ‘’ za pobraniem ‘’

10. W przypadku reklamacji równowartość opłaty pocztowej poniesionej przy odesłaniu do nas wadliwego produktu zwrócimy Kupującemu po otrzymaniu przesyłki, przyjęciu reklamacji oraz po podpisaniu przez Kupującego i otrzymaniu odesłanej nam faktury korygującej VAT, która przygotowujemy i wysyłamy pocztą. Przelew zostanie dokonany na podany przez Kupującego rachunek bankowy.


XI Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie Kupujący świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

2. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych i kontaktowych.

3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U z 2002 nr 101 pkt 926 ze zm. ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą Klienci sklepu dobryprezent.pl mają prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz danych kontaktowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

XII Uwagi końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego: Kodeks Cywilny, przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 141 z 2002 poz. 1176 ) i ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ).
Wszystkie spory będą rozstrzygane polubownie. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu polubownie lub w drodze kompromisu, będzie on rozstrzygany przez sąd właściwy dla właściciela sklepu.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PUH KUSZT

e-mail:…………………………………………..

 

Ja ……………………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu

od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………….

.……………………………………………………………………………………..................................................

……………………………………..……………………………………..…………………………………….......

numer zamówienia………………………………………………

Data zawarcia umowy to…………………………, data odbioru……………………………………

Imię i nazwisko……………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………………..

Data……………………………………………………………………………

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)